Aktuelt

Omsetningsrekord igjen for de 100 største i bygg og anlegg - her er listen

Publisert: 03.07.2018 08:14 – Byggeindustrien – Bygg.no/Kjell Senneset

 

Omsetningen til de 100 største bedriftene økte med 6,1 % fra 2016 til 2017, og endte på 174,6 milliarder kroner.

På to år – 2016 og 2017 – har omsetningen økt med 16 %. Riktignok godt hjulpet av utenlandsomsetningen, som økte med hele 45 % i 2016 og 20 % i 2017. Innenlandsomsetningen økte med 11 % i de to årene. For de 94 bedriftene (av 100) som har levert resultattall, var gjennomsnittet 4,3 % av omsetningen. Det er 0,3 % prosentpoeng lavere enn i 2016, men litt bedre enn de 4,0 % som er gjennomsnittet siden århundreskiftet.

Les resten av artikkelen her

 
 

Listen:

1) Skanska oppgir ikke lenger tall for virksomheten i Norge alene. Vi har derfor brukt ressurser på å finne frem til sannsynlige tall på bakgrunn av informasjon fra offentlige registre.
2) NCC Industry, NCC Building og NCC Property Development og NCC Infrastructure er inkludert.
3) JM: Omsetningen inkluderer både boligutvikling, egenproduksjon og eksterne entrepriser. Boligutviklingsomsetning innkluderer mva. Det er ikke mulig må skille ut omsetningen som gjelder ren bygge- og anleggsvirksomhet eks. mva.
4) Tall for Ø M Fjeld AS, inkluderer datterselskapene Wito AS, Evensen & Evensen og Asker Entreprenør.
5) Vestlandsentreprenøren inkluderer Bergen Bydrift AS, Presis Vegdrift AS, VE-Anlegg AS, Tertnes Entreprenør AS, Kjosås Maskin AS, og Opedal Anlegg AS.