Ny daglig leder i Kjosås Maskin

Styret i Kjosås Maskin AS har ansatt Sten-Christian Pedersen som ny Daglig Leder i Kjosås Maskin AS. Sten-Christian er utdannet ingeniør fra Høgskolen i Tromsø, og har gjennom sin karriere tilegnet seg en bred kompetanse innen generell administrativ ledelse samt prosjektledelse. Sten- Christian har tidligere erfaring fra ABB AS som senior prosjektleder, samt Kongsberg Satellite Services hvor han har innehatt flere ulike lederstillinger.

Sten- Christian tiltrer stillingen 3. juni 2019. Styret i selskapet er meget fornøyd med ansettelsen, og er sikker på at kandidaten vil være en god bidragsyter for å befeste Kjosås Maskin sin stilling som et ledende entreprenør-/ anleggsselskap, samt bygge videre på det solide grunnlaget som er lagt.

Kjosås Maskin AS er ett av flere entreprenør-/ anleggsselskap i Vestlandsentreprenøren AS. Kjosås Maskin er lokalisert i Norheimsund og leverer og utfører fullverdige tjenester innenfor grave-, grunn- og sprengningsarbeid, veibygging, transport, montering, stikning 3D maskinstyring, rivning, vann og avløp.

For mer informasjon om selskapet, kontakt styreformann Jan Olav Jørgensen, mob 930 26 529