Stor kontrakt til VE-AnleggVE-anlegg har inngått kontrakt med BIR Bossnett om prosjektet Nedre Nygård. Prosjektet på ca. 80 millioner er den første kontrakten i Norge med definerte miljøkrav til maskinparken i utførselen. Tildelingskriteriene var 70% pris og 30% miljø i prosjektet.

Signering av kontrakt:
En meget fornøyd daglig leder for VE Anlegg AS , Torbjørn Ask Hilby (t.v) sammen med Terje Strøm , daglig leder for BIR Nett AS.
Signering fant sted 04.03.20 i BIR Nett sine lokaler i Walkendorfsgaten.
Prosjektet er antatt fullført innen 15.04.22.
Kontrakten er NS 8405.

Omfanget av prosjektet:

Prosjektet omfatter 6 plass-støpte bunkers til mellomlagringstanker for boss, 2 nedkastgrupper med tradisjonelle PN-underdeler og 9 bosskorger. Det skal også føres inn bossrør inn til 6 eksisterende bygg/tomter for framtidig bruk, samt tilknytning mot eksisterende bossrør ved St.Jacobsplass.

Foruten BIR Nett AS vil også Vann- og avløpsetaten, Bymiljøetaten, BKK Varme og BKK Nett delta i prosjektet.

Graving i gater:

Prosjektet innebærer graving i en rekke gater og følgende gater blir berørt av dette:

  • Lyder Sagens gate
  • Daniel Hansens gate
  • Jonas Reins gate
  • Hans Tanks gate
  • St.Jacobsplass
  • Lars Hilles gate
  • Strømgaten
  • Borgermester Platous gate
  • Nygårdsgaten

Tidligere prosjekter for BIR Nett AS utført av VE Anlegg AS:

VE Anlegg AS gjennomførte i 2018-2019 prosjektene Vestre Strømkai og Dokken-Bredalsmarken for BIR NETT AS. Prosjektet Nedre Nygård er en fortsettelse av prosjektet Vestre Strømkai.

Prosjektet på Nedre Nygård gjør at VE Anlegg AS blir den første entreprenøren i Norges som gjennomfører en så omfattende entreprise med en elektrifisert maskinpark. Området det skal graves i er komplekst med mange offentlige etater som det må koordineres med under utførelsen.

«Prosjektet er en viktig milepæl for VE-Anlegg, og vil vise at selskapet har tilpasset seg fremtidens krav om miljøvennlige løsninger på byggeplassen med minst mulig utslipp» sier Styreleder i VE Anlegg AS, Jan Olav Jørgensen.

Oppstart for prosjektet er satt til 15.04.20 forutsatt at alle offentlige tillatelser er på plass.