John Førsvoll

Vestlandsentreprenøren rigger seg for videre vekst

Vestlandsentreprenøren rigger seg for videre vekst

Vestlandsentreprenøren har en solid og god utvikling, og vokser videre. Konsernet hadde en omsetning i
2019 på nærmere 1,5 mrd. Videre lønnsom vekst vil skje både organisk og gjennom oppkjøp, innenfor alle
fagområder konsernet opererer innunder.

Konsernet rigger seg nå for den videre veksten gjennom å restrukturere organisasjonen. For å møte
kunder og marked på best mulig måte deler man Vestlandsentreprenøren i to konsern: Et anleggskonsern
og et drift- & vedlikeholdskonsern. Reorganiseringen vil ikke føre til endringer i eierskapet, hvor
Kongsvinger baserte KB Gruppen har 66% og Bergens baserte Tertnes Holding har 34%.

Pressemelding – reorganisering Vestlandsentreprenøren

Posted by John Førsvoll in Ukategorisert