Jon Søyland

Ny daglig leder i Kjosås Maskin

Ny daglig leder i Kjosås Maskin

Styret i Kjosås Maskin AS har ansatt Sten-Christian Pedersen som ny Daglig Leder i Kjosås Maskin AS. Sten-Christian er utdannet ingeniør fra Høgskolen i Tromsø, og har gjennom sin karriere tilegnet seg en bred kompetanse innen generell administrativ ledelse samt prosjektledelse. Sten- Christian har tidligere erfaring fra ABB AS som senior prosjektleder, samt Kongsberg Satellite Services hvor han har innehatt flere ulike lederstillinger.

Sten- Christian tiltrer stillingen 3. juni 2019. Styret i selskapet er meget fornøyd med ansettelsen, og er sikker på at kandidaten vil være en god bidragsyter for å befeste Kjosås Maskin sin stilling som et ledende entreprenør-/ anleggsselskap, samt bygge videre på det solide grunnlaget som er lagt.

Kjosås Maskin AS er ett av flere entreprenør-/ anleggsselskap i Vestlandsentreprenøren AS. Kjosås Maskin er lokalisert i Norheimsund og leverer og utfører fullverdige tjenester innenfor grave-, grunn- og sprengningsarbeid, veibygging, transport, montering, stikning 3D maskinstyring, rivning, vann og avløp.

For mer informasjon om selskapet, kontakt styreformann Jan Olav Jørgensen, mob 930 26 529

Posted by Jon Søyland in Ukategorisert
Ny Daglig Leder i Presis Vegdrift AS

Ny Daglig Leder i Presis Vegdrift AS

Styret i Presis Vegdrift AS har ansatt Eivind Iden som ny Daglig Leder i Presis Vegdrift AS. Selskapet har de siste årene bygget seg opp til å bli et av de ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold i Norge.

Eivind Iden er utdannet sivilingeniør og har gjennom sin karriere bygget opp en solid ledererfaring gjennom ulike lederstillinger i rådgivende ingeniørselskaper. Han har i perioden 2011 og frem til i dag hatt ledende stillinger i Rambøll Norge AS.

Eivind Iden vil tiltre stillingen 1. april 2019. Styret i selskapet er meget fornøyd med ansettelsen, og er sikker på at kandidaten vil være en god bidragsyter for å befeste Presis Vegdrift sin stilling som et ledende entreprenørselskap, og bygge selskapet videre på det solide grunnlaget som er lagt ved å ytterligere posisjonere, industrialisere og profesjonalisere Presis Vegdrift AS inn i fremtiden.

Presis Vegdrift AS er et selskap i Vestlandsentreprenøren AS. Presis Vegdrift AS drifter 12 driftskontrakter nasjonalt for Statens Vegvesen. Vestlandsentreprenøren AS hadde i 2017 en omsetning på 1,25 milliarder kroner og i overkant av 365 ansatte, og har etablert seg som en betydelig virksomhet innen drift-, vedlikehold og anlegg i Norge.

Posted by Jon Søyland in Ukategorisert