zpiritsupport

Omsetningsrekord igjen for de 100 største i bygg og anlegg – her er listen

Aktuelt

Omsetningsrekord igjen for de 100 største i bygg og anlegg - her er listen

Publisert: 03.07.2018 08:14 – Byggeindustrien – Bygg.no/Kjell Senneset

 

Omsetningen til de 100 største bedriftene økte med 6,1 % fra 2016 til 2017, og endte på 174,6 milliarder kroner.

På to år – 2016 og 2017 – har omsetningen økt med 16 %. Riktignok godt hjulpet av utenlandsomsetningen, som økte med hele 45 % i 2016 og 20 % i 2017. Innenlandsomsetningen økte med 11 % i de to årene. For de 94 bedriftene (av 100) som har levert resultattall, var gjennomsnittet 4,3 % av omsetningen. Det er 0,3 % prosentpoeng lavere enn i 2016, men litt bedre enn de 4,0 % som er gjennomsnittet siden århundreskiftet.

Les resten av artikkelen her

 
 

Listen:

1) Skanska oppgir ikke lenger tall for virksomheten i Norge alene. Vi har derfor brukt ressurser på å finne frem til sannsynlige tall på bakgrunn av informasjon fra offentlige registre.
2) NCC Industry, NCC Building og NCC Property Development og NCC Infrastructure er inkludert.
3) JM: Omsetningen inkluderer både boligutvikling, egenproduksjon og eksterne entrepriser. Boligutviklingsomsetning innkluderer mva. Det er ikke mulig må skille ut omsetningen som gjelder ren bygge- og anleggsvirksomhet eks. mva.
4) Tall for Ø M Fjeld AS, inkluderer datterselskapene Wito AS, Evensen & Evensen og Asker Entreprenør.
5) Vestlandsentreprenøren inkluderer Bergen Bydrift AS, Presis Vegdrift AS, VE-Anlegg AS, Tertnes Entreprenør AS, Kjosås Maskin AS, og Opedal Anlegg AS.

Posted by zpiritsupport in Ukategorisert

Solid organisk vekst og betydelig resultatforbedring for Vestlandsentreprenøren

Aktuelt

Solid organisk vekst og betydelig resultatforbedring for Vestlandsentreprenøren

Vestlandsentreprenøren har siden 2012 gått fra en omsetning i underkant av 200 MNOK til 1,250 MNOK i 2017 og leverte i 2017 sitt beste resultat. Konsernet har derved etablert seg som en betydelig virksomhet innen drift-, vedlikehold og anlegg i Norge. Veksten har vært betydelig i alle konsernets virksomhetsområder.

Årsregnskapet for 2017 viser en omsetning på 1,25 milliarder kroner, en omsetningsvekst på over 15 prosent sammenlignet med fjoråret. Konsernets EBITDA er mer enn firedoblet fra 2016 og ble 120 millioner kroner for 2017. Årsresultatet endte på 47 millioner kroner. Ved utgangen av 2017 hadde Vestlandsentreprenøren 365 årsverk i konsernet og en solid ordrereserve på over 2 milliarder kroner.

Konsernet eier flere selvstendige selskaper innen drift og vedlikehold av statlige og kommunale veier, samt anlegg- og entreprenørvirksomhet. Pr 1.1.2018 er følgende driftsselskaper en del av konsernet – Presis Vegdrift AS, Bergen Bydrift AS, VE Anlegg AS, Tertnes Entreprenør AS, Kjosås Maskin AS, Opedal Anlegg AS og i 2018 har det Stavanger baserte Sopihop AS blitt en del av familien.

Vestlandsentreprenøren ble etablert i 2012 og har vært gjennom en betydelig restrukturering og omorganisering. Selskapene har jobbet systematisk med forbedring av rutiner som skal sikre kvalitativt god og effektiv drift i de ulike datterselskapene. Arbeidet har medført gradvis resultatforbedring noe resultatene for 2017 viser og gjennom sitt målrettede arbeid har selskapene skapt ett solid grunnlag for fremtidig lønnsom vekst både organisk og gjennom oppkjøp innenfor alle fagområder konsernet opererer innunder.

Vestlandsentreprenøren har hovedkontor i Bergen og er eiet av Kongsvinger baserte KB Gruppen AS med 66 prosent og Bergen baserte Tertnes Holding AS med 34 prosent.

 

For ytterligere informasjon og kommentarer:

Tore Thorstensen

Styreformann Vestlandsentreprenøren AS

tore@toret.no

Bilde: Vestlandsentreprenøren t.h Tore Thorstensen, t.v Jan Olav Jørgensen

Nøkkeltall:

Omsetning 2016:

1085 – EBITDA 28 – Res. før skatt (32) – Res. etter skatt (33)

Omsetning 2017:

1252 – EBITDA 120 – Res. før skatt 59 – Res. etter skatt 47

 

(Tall i hele millioner)

 

Posted by zpiritsupport in Ukategorisert