Helse, Miljø og Sikkerhet

HMS

Vår visjon er et skadefritt Vestlandsentreprenøren AS. Det viktigste målet for Vestlandsentreprenøren er at ingen skader seg i forbindelse med utførende arbeid for VE – Dette er et mål som vi arbeider med daglig, og som aldri vil bli nedprioritert.

HMS-målene til Vestlandsentreprenøren er like viktige som de økonomiske målene.

Kontakt oss: Inge Fimreite – Tlf: 945 07 802

Vi tar miljøansvar

Som en stor aktør i anleggsbransjen, ser vi det som viktig å bidra til en bærekraftig utvikling. Vi tar vårt miljøansvar på alvor. Først og fremst av hensyn til naturen og samfunnet rundt oss, men også fordi vi tror at Vestlandsentreprenørens omdømme og troverdighet styrkes gjennom et tydelig miljøfokus.

Dette innebærer at vi alltid følger miljølover og andre retningsgivende føringer der vi utfører vår virksomhet. Samtidig er vi en pådriver for å innlemme produkter og løsninger som er mer energieffektive, klimatilpassede og ressursvennlige, og samarbeider med kunder, leverandører og underentreprenører om å utvikle de beste miljøvennlige løsningene – både før og under prosjektene.

Selskapene i gruppen har også et sterkt fokus på å benytte miljøvennlige stoffer i størst mulig grad i hele virksomheten. Vi jobber i tillegg kontinuerlig med å redusere avfallsmengdene fra virksomheten vår, og har et bevisst forhold til at avfallshåndtering og kildesortering skal skje mest mulig miljøvennlig.