Lang erfaring
- stort engasjement

Vestlandsentreprenøren (VE) er morselskap for flere selskaper innen utbygging, drift og vedlikehold av veier og annen infrastruktur.

Grupperingen skal være en førende premissleverandør innen drifts- og vedlikeholdskontrakter i Norge.

Vestlandsentreprenøren har hovedfokus innenfor to ulike forretningsområder – Drift- og vedlikeholdskontrakter og anleggstjenester over hele landet.

Selskapene har i dag ansvaret for en rekke løpende driftskontrakter for Statens vegvesen samt at vi utfører betydelige drift- og vedlikeholdstjenester på det kommunale veinettet.

VE eies av KB-gruppen AS og Tertnes Holding AS.

Vår eierstruktur

Kb Gruppen AS

Eierskap - 66%

Tertnes Holding AS

Eierskap - 34%

Vestlandsentreprenøren AS

Styret:

Styreleder: Tore Thorstensen

Styremedlemmer:
Jan Olav Jørgensen  //  Kristian Holth  //  Roy Gunnar Holth  //  Stein Lønne

Daglig leder: Erik Børsheim

Bergen Bydrift

Daglig leder:
Trond Hjelmeland
 
Telefon 95293828

Tertnes Entreprenør

Daglig leder:
Rolv Grimstad
 
Telefon 95855559

Presis Vegdrift

Daglig leder:
Eivind Iden
 
Telefon 99128450

Kjosås Maskin

Daglig leder:
Sten-Christian Pedersen
 
Telefon 91581824

VE
Anlegg

Daglig leder:
Torbjørn Hilby
 
Telefon 41601035