Med VE inn i fremtiden

VE er en gruppe selskaper som leverer effektiv utbygging, drift og vedlikehold av veier og annen infrastruktur.

Vi opererer over hele landet, men har i dag hovedaktiviteten vår på Vestlandet. Selskaper i Vestlandsentreprenøren har blant annet ansvaret for en rekke løpende driftskontrakter for Statens Vegvesen samt at vi utfører betydelige drifts- og vedlikeholdstjenester på det kommunale veinettet i Bergen og omegn. I tillegg opererer flere av selskapene i Vestlandsentreprenøren innenfor entreprenør- og anleggstjenester.

Våre selskaper

Bydrift

VE Anlegg

Presis Vegdrift

Tertnes Entreprenør

Kjosås Maskin