Vestlandsentreprenøren selger Vitek Miljø
Vitek Miljø er solgt til Norva24 Group AB

Pressemelding

Bergen 19.04.24

 

Vestlandsentreprenøren AS (kontrollert av Tertnes Holding) selger 100 % av aksjene i Vitek Miljø AS til Norva24 Group AB. Vitek Miljø har over 40 års historikk i Bergen og Vestlandet og er en ledende aktør innen vedlikehold av kritisk infrastruktur over og under bakken, samt transport av avfall.

Tertnes Holding er et privateiet industrielt investeringsselskap med historikk tilbake til 1902 og med stor tyngde innenfor entreprenørvirksomhet, industri og eiendomsutvikling, i tillegg til finansielle plasseringer. Tertnes Holding har vært den største aksjonæren og utviklet Vitek siden 2007. Denne transaksjonen markerer således slutten på lang reise, der man sammen med de ansatte har bygd opp selskapet stein for stein som en solid og bransjeledende merkevare på Vestlandet.

Norva24 er markedsleder i det nord-Europeiske UIM-markedet og har tilstedeværelse i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland, spredd over 76 avdelinger og til sammen 1800 ansatt. Norva24 har røtter tilbake til 1919 og er børsnotert i Sverige med private equity-fondet Valedo Partners som største eier.

Transaksjonen er forventet å bli endelig gjennomført i løpet av andre kvartal.

 

Hva betyr dette for deg som kunde?

For deg som kunde innebærer denne transaksjonen flere positive endringer. Vitek vil fortsette å operere som vanlig, men med tilgang til ytterligere ressurser og muligheter. Dette styrker vår evne til å møte dine behov og forventninger på en enda bedre måte. Med forsterket kapasitet og forbedret teknologi vil vi kunne tilby raskere tjenester, bredere produkttilbud og høyere kvalitet på arbeidet som utføres. Kort sagt, Vitek vil være bedre rustet til å tilfredsstille sine kunder og overgå deres forventninger.

 

For ytterligere informasjon vennligst kontakt;

 

Henrik Reigstad | +47 957 66 863 – CEO i Vestlandsentreprenøren og Vitek

 

Fredrik Dybwad Brochmann | +47 90477908 – Salgs og Markedssjef Vitek

600 800 Vestlandsentreprenøren