Vestlandsentreprenøren
Konsernet består av flere dyktige selskaper innenfor entreprenør bransjen.