Selskapene

Vestlandsentreprenøren

Konsernet består av flere dyktige entreprenørselskaper med tilstedeværelse i og rundt Bergen. Sammen har vi en lang og bred kompetanse innenfor bransjen og en tydelig målsetting om være ledende på Vestlandet. Tertnes Holding AS er største aksjonær i Vestlandsentreprenøren AS

Vestlandsentreprenøren

Åpenhetsloven

Vestlandsentreprenøren sin aktsomhetsvurdering er forankret i Tertnes Holding sin redegjørelse. Dette gjelder også selskapets etiske retningslinjer. Miljø og antikorrupsjon er også en del av var aktsomhetsvurdering.

Vestlandsentreprenøren

Etiske retningslinjer

Tertnes Holding er et konsern med flere tilhørende selskaper, deriblant Vestlandsentreprenøtren, som er lokalisert flere steder i Norge. Øvrige selskapet har i hovedsak sin geografiske tilstedeværelse på Vestlandet.